Cítíte se slabí, unavení?

Jste často nemocní?

Potřebujete posílit imunitní systém?

 

 Sama příroda nám dává návod, jak si poradit. Objevte jednoduchý princip posílení imunitního systému čistě přírodní cestou.

KOLOSTRUM

Kolostrum je zcela přirozený produkt přírody bez vedlejších efektů a vynikající alternativa ke stovkám používaných léků. Pomáhá udržovat dobrý zdravotní stav a jeho fyziologické funkce v každém věku. Je získáváno z nejkvalitnějšího hovězího mleziva s vysokou výživnou hodnotou. 

Kolostrum je předlaktační výměšek mléčných žláz, první strava všech novorozených savců obzvlášť bohatá na růstové faktory, aminokyseliny a bioaktivní proteiny, která podporuje vývoj novorozenců v prvních kritických dnech života. Tento sekret nelze nazvat mlékem, především z důvodu odlišného složení, proto se mu jinak říká také „první mléko“. Nejen, že nám tato cenná látka pomohla přežít první dny života, ale také nám vytvořila základ imunitního systému pro celý život.

Produkce kolostra je zastavena jen několik hodin po porodu, který tělu signalizuje, aby začalo produkovat skutečné mléko. Proto se po prvním kojení začíná „první mléko“ měnit na „mléko přechodné“. Toto období trvá asi dva až tři dny.

Kolostrum je životně důležité pro přežití všech novorozených savců. Tato účinná substance, která se nachází právě v prvním mléce, se nikde jinde v přírodě nenachází v tak vysoké a naprosto vyvážené koncentraci. Primární využití kolostra je hlavně v oblasti stimulace lidského imunitního systému, regenerace organismu a mírnění projevů alergií. Využívá se díky své schopnosti stimulovat svalový růst a imunitní systém přítomností mnoha imunitních faktorů. Jako doplněk stravy se kolostrum vyrábí z prvního kravského mléka, získaného do 24 hodin po porodu.

Bovinní (hovězí) kolostrum je považováno za nejhodnotnější. Od lidského kolostra se liší hlavně svým složením, a to proto, že u lidí se některé imunitní faktory nacházejí i v placentě. Proto, pokud lidský novorozenec z nějakého důvodu první mléko nepřijímá, nemusí nutně nastat jeho úmrtí, jak tomu bývá u ostatních savců. U krav totiž nedochází k přenosu důležitých biologicky významných látek k plodu přes placentu, proto je bovinní kolostrum tak biologicky hodnotné a důležité pro novorozená telata, ve kterém jsou právě veškeré tyto nezbytné látky obsaženy, aby přispívaly ke správnému růstu a zdravému vývoji novorozence.

Hovězí kolostrum obsahuje v přírodní podobě cca 20 – 30 x více imunostimulantiv než lidské. Jsou to látky, které dokáže vyrobit pouze organismus savců a je nenahraditelné jakýmkoliv rostlinným materiálem. Dnes již na trhu existuje velká spousta dodavatelů bovinních kolostrálních přípravků, ale je zde velká odlišnost, co se kvality týče. V podstatě nejzásadnější skutečností je, v jaké době po porodu je kravám jejich kolostrum odebráno. Kolostrum odebrané jeden den po porodu má výrazně jiné složení než kolostrum odebrané třetí den, jelikož se jeho charakter velmi rychle mění, a to v průběhu hodin. Čím déle po porodu je první mléko sbíráno, tím více se stává normálním mlékem a tudíž ne tak hodnotným jako je samotné kolostrum.

 

KOLOSTRUM je nejsilnější přírodní látka podporující imunitu s následujícími účinky:

• vývoj a regulace imunitního systému a podpora přirozeného růstu svalstva a kostí,

• výrazná obrana proti mikroorganismům, virům, kvasinkám,

• zvyšování imunity sliznic (záněty dýchacích cest a trávícího systému, výtoky, paradentóza, afty, Crohnova choroba a mnohé další),

• výtečná ochrana a léčebný prostředek u infekce Helicobacter Pylori, která způsobuje gastritidu (zánět žaludeční stěny) u více než 60% obyvatelstva,

• Podpora regenerace buněk poškozených následkem poranění nebo nemoci, zpomaluje procesy stárnutí a předchází vzniku nejrůznějších chorob spojených s věkem (cukrovka),

• podpora spalování přebytečného tělesného tuku a následné odstraňování nadbytečné váhy,

• prevence projevů syndromu chronické únavy u sportovců a náročných profesí,

• podporující tvorbu kvalitního kolostra a mateřského mléka u nastávajících maminky a kojící ch žen.

Podpora imunitního systému přírodní cestou

Proč kravské kolostrum? 

Kolostrum je zde od vzniku savců jako prostředek pro podporu jejich imunity. Savce dělíme podle počtu žaludků na dvě skupiny, jsou to polygastři a monogastři. U těchto skupin je rozdílná potřeba kolostra pro nově narozené mládě. U polygastrů - zvířata s více žaludky (kráva), je podání kolostra teleti závažnou nutností, protože tele se rodí s téměř nulovou hodnotou imunoproteinů v krvi. Kráva je donerem nejbohatšího kolostra na světě. Kolostrum se ve vemenu nakoncentrovává po dobu 2-2,5 měsíců, kdy kráva před porodem nedojí. To tele vypije při prvním napojení, při prvním výdoji. Druhý výdoj je již značně naředěný a další jsou již značně podobné mléku.

U monogastů má placenta matky schopnost propouštět makromolekuly imunoproteinů, takže potřeba mleziva není až tak závažná.

Proč užívat naše kolostrum?

Centrum Zdraví bez limitu, jehož jsem spolupracovníkem nabízí naprosto originální zdroj mleziva a to ze zdroje, kde v naprosto "čistém" prostředí žije 250000 krav ve státech Wisconsin, Nebraska a Severní Dakota. Stáda jsou již přes 80 let připravována na to, že tyto krávy budou nositelkami vysoce kvalitního kolostra. Na těchto farmách se nepoužívají antibiotika. Kráva vystavena chemické léčbě, by byla odstavena a následně prodána.  Toto je velice důležitá záležitost, protože nelze odebírat kvalitní kolostrum od nepřipravených krav. Obavy z toho, že odebráním mleziva ochudíme tele o přísun potřebných látek je zbytečná. Tele spotřebuje asi 20% prvního výdoje bohatého na kolostrum. My odčerpáme pouze množství, které tele nespotřebovalo. Byli bychom sami proti sobě, pokud by se takto nečinilo, protože chceme, aby z telete vyrostla další skvělá donorka toho nejkvalitnějšího kolostra!

Tradice se začala psát před osmdesáti lety v USA. Po celou dlouhou dobu je pečlivě hlídán chov, který je dárcem kolostra. Takto dlouhou historii zpracování kolostra nemá na světě nikdo jiný. Kolostrum z centra Zdraví bez limitu je produkováno ze zcela zdravých jedinců, z prověřených chovů žijících v čistě přírodním prostředí. Pozitivní účinky kolostra na posílení imunity jedinců jsou podloženy mnoha vědeckými pracemi.

Zdraví bez limitu vám jej může dodat jak v podobě klasických tobolek, tak také v podobě jemného prášku.

 

Společnost Zdraví bez limitu spol. s r.o. vlastní na kolostrum

OCHRANNOU ZNÁMKU.

 

Cena vs. hodnota

Mezi kolostrem a mlékem je veliký rozdíl. S tímto rozdílem pracují komerční firmy, které se snaží „vyrobit“ kolostrum, což samozřejmě nejde! Pokud někdo vydává za kolostrum produkt, který vznikne odfiltrováním z mléka nebo syrovátky, dopouští se podvodu na zákazníkovi.  Není absolutně možné takto vyrobit kvalitní produkt a vydávat ho za kolostrum jako takové. Cena kapalného kolostra, ze kterého se následně vyrábí tablety, je velice vysoká. Existuje mnoho výrobků pojmenovaných "kolostrum", které však již kolostrem být nemusí a může se jednat o výrobek například ze sušeného mléka. Stejně jako v reálném životě je na trhu vedle kolostra vysoké kvality s prokázanou účinností na tělesné zdraví mnoho nekvalitních výrobků, jejichž původ je nejasný a účinnost  na naše zdraví je prakticky zanedbatelná.

Pokud někde uvidíte „kolostrum“ v tabletách za řádově 400,-korun, buďte si jistí, že se nejedná o kvalitní přírodní produkt, pocházející od k tomu připravených krav a že celému procesu výroby kolostra nebyla věnována náležitá pozornost. Jedná se pouze o nakoncentrované imunoproteiny či zbytkové imunoproteiny ze syrovátky.

Hranice mezi kolostrem a následně mlékem je velmi tenká a pro běžného spotřebitele těžce rozeznatelná. Existují ale parametry, které představují standard, díky kterému jsme schopni rozpoznat kvalitní kolostrum:

PRP: Minimální hodnota by měla být 4%, nižší PRP vyžaduje vyšší dávkování.

IgG: V tomto případě je důležité, pro koho je určeno. Děti by měly dostat minimálně 35%, dospělým stačí 25%. Nižší hodnota pro dospělé by měla být kompenzována vyšší hodnotou PRP.

IgA, IgM: IgA by nemělo klesnout pod 0,8% a IgM pod 0,5%, ale platí čím vyšší, tím lepší.

Laktoferin: Tato velmi důležitá látka by měla být minimálně 0,7%.

Vysvětlení použitých pojmů najdete v další kapitole.

 

Co najdeme v kolostru

PRP neboli na prolin bohaté polypeptidy jsou imunitnísignalizační peptidy v kolostru a krevní plazmě. Nalézt je můžeme také jako colostrinin, CLN transfer faktor, imunitní faktor nebo peptidy. PRP jsou přírodní imunitní modulátory, které tlumí hyperktivitu imunitního systému, jako je například alergie, astma a autoiminitní choroby. PRP jsou nejdůležitější látkou v kolostru.

 

Imunoglobuliny

Imunostimulativní účinky, které jsou charakteristické pro kolostrum, jsou zprostředkovány protilátkami - imunoglobuliny. Imunoglobuliny jsou protilátky produkované B-lymfocyty, které tvoří společně s T-lymfocyty hlavní složku specifické imunity. Tyto protilátky jsou schopny přímo rozeznat antigen. Vytváří se v kostní dřeni, odkud migrují do lymfoidních orgánů. B-buňky jsou zodpovědné za protilátkami zprostředkované imunitní reakce. Po aktivaci cizorodým antigenem se B-lymfocyty mění v plazmatické buňky, které sekretují imunoglobuliny. Imunoglobuliny jsou skupina funkčně i strukturně příbuzných proteinů hrající zásadní roli v imunitním systému. Existuje jich 5 tříd (IgG, IgM, IgD, IgE a IgA) a kolostrum obsahuje všechny tyto druhy protilátek, které jsou zodpovědné za ničení bakterií, virů, plísní, kvasinek a alergenů.

IgG je nejčastěji se vyskytující imunoglobulin, který je přítomen v krvi a v tkáňovém moku. Identifikuje a chrání tělo před patogeny, jako jsou bakterie, viry a plísně. Je to jediný izotyp, který je schopen procházet placentou a chránit plod v těhotenství před choroboplodnými zárodky, než se u dítěte vytvoří vlastní imunitní systém. Váže se na výše uvedené patogeny a společně se souborem imunitních proteinů je dokáže zničit.

IgA poskytuje ochranu proti mikrobům, které se rozmnožují v tělesných sekretech. Proniká do trávicího traktu, nachází se v mléku, slzách a slinách. Je to protilátka, která pomáhá bojovat proti patogenům, které jsou uvnitř nebo na povrchu těla.

IgM je první protilátka objevující se v prvním "útoku" patogenů. Představuje dominantní třídu imunoglobulinů v první imunitní odpovědi.

IgE hraje důležitou roli v alergických reakcích a pomáhá v reakci na parazity v trávicím ústrojí.

IgD slouží k aktivaci buněčné imunity.

 

Růstové a další faktory

Laktoferin: Významnou látkou, kterou obsahuje kolostrum je laktoferin. Laktoferin, někdy také nazývaný laktotransferin, je protein vyskytující se v mléce většiny savců, který dostal jméno podle schopnosti vázat železo a podle jeho výskytu v mléce. K jeho biologickým funkcím v těle patří udržování stálé a rovnoměrné hladiny železa 26 v organismu. Řízení této hladiny železa probíhá převážně v tenkém střevě, kde je železo přijímáno z potravy. Bylo také objeveno, že kromě schopnosti vázat na sebe železo, dokáže navázat i jiné kovy, ale s nižší silou. [54] Dalším významným účinkem laktoferinu je ovlivňování zastoupení bakterií ve střevech. Svou přítomností ve střevech je významným způsobem chrání před působením nebezpečných choroboplodných bakterií. Dále byl pozorován vztah k řízení buněčného růstu, diferenciaci buněk a protizánětlivé aktivitě. Z těchto fakt vyplývá, že laktoferin má možný vztah ke zhoubným nádorům a procesům nebezpečného rozšiřování rakovinného bujení (metastazování).

Kolostrum mimo jiné obsahuje růstové faktory, což jsou specifické látky peptidového charakteru indukující buněčnou proliferaci, které se v lidském organismu uplatňují zejména při reparaci a regeneraci poškozených tkání, a to nejen v dospělosti, ale také v průběhu ontogeneze.

Enzymy: Jednoduché či složené proteiny, urychlující základní chemickou aktivitu buněk. Řídí tak většinu biochemických procesů.

Cytokiny: Skupina signálních proteinů, které svou aktivitou s předstihem informují imunitní systém a aktivují jeho činnost.

Glykoproteiny: Hrají velmi důležitou roli v mezibuněčné komunikaci. Pomáhají imunitním a růstovým faktorům přežít průchod trávicím ústrojím.

Transferiny: Na železo vázané glykoproteiny, které regulují hladinu volného železa v biologických tekutinách.

Laktalbuminy: Ve vodě rozpustné proteiny, které se běžně nacházejí v mléku.

Lysozymy: Enzymy podporující imunitní systém tím, že narušují stěny buněk patogeních bakterií.

Růstové faktory obsažené v kolostru: Epidermální růstový faktor (EGF) hraje důležitou roli v regulaci buněčného růstu. Fibroblástové růstové faktory se podílejí na růstu nových krevních cév a hojení ran. Růstový faktor na bázi inzulínu (IGF-1) je protein důležitý ve vývoji v dětství a má anabolický efekt u dospělých. Růstový faktor krevních destiček (PDGF) je jedním z mnoha proteinů, které regulují buněčný růst a dělení, zvláště důležitý v tvorbě krevních cév.

Transformační růstové faktory (TGF) jsou další látky v kolostru: TGF-alfa indikuje epiteliální vývoj tkáně. Mezi funkce epiteliálních buněk patrří sekrece, ochrana aj. TGF-beta hraje klíčovou roli v regeneraci tkání.